Privacyverklaring

Mei 2018

 

Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europe Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

 

Als onderneming is KruiterKontakt verplicht je te informeren over hoe ze omgaat met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat ik -onder meer- wil uitstralen met mijn website en zingen, coaching en training: eenvoudig, rijk, open, helder en verbindend.

Hieronder kun je lezen op welke wijze KruiterKontakt omgaat met je persoonsgegevens.

 

Je wilt je ook online en offline vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt de website van KruiterKontakt via www.kruiterkontakt.nl voor informatie. Bij nadere interesse  vraag je om contact met jou op te nemen. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Ook maakt KruiterKontakt naar aanleiding van een persoonlijk (coachings)traject, een kort verslag op de computer.

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, gebruikt KruiterKontakt je gegevens alleen voor dat doel. Als je jouw gegevens achterlaat via het contactformulier, gebruikt KruiterKontakt je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen.

 

Als KruiterKontakt je persoonlijk coacht, maakt ze een verslag op de computer, zodat ze inzage heeft in wat ze met jou heeft besproken en andere zaken die van belang zijn voor haar om te weten. Ook vraagt ze voorafgaand aan het traject een formulier te ondertekenen waarin je aangeeft dat je toestemming geeft om je door haar te laten begeleiden.

 

De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat haar mailbox en computer niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres van je computer) en gegevens over je activiteiten op de website.

Ook een verslag met jouw gegevens staan op de computer van KruiterKontakt om jou goed te kunnen begeleiden en het proces te monitoren.

 

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepstraject), of je anderszins te informeren over het aanbod en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. En, om jouw proces te monitoren en haar te kunnen verantwoorden richting jou of instanties die daarom vragen als er zich een conflict zou voordoen.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefingen:

  • Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Geschillencommisie, om zich te kunnen verantwoorden als er conflicten zijn
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekersgegevens van de website
  • Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website van KruiterKontakt naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

 

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

 

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft KruiterKontakt geen invloed op.

 

Je gegevens zijn goed beveiligd

KruiterKontakt neemt de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

 

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en KruiterKontakt maakt het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heb je tips, vragen of andere feedback?

 

Neem ook dan contact op via:

KruiterKontakt

Esther Kruiter

Bedekte Weg 20

3823 AH Amersfoort

 

KvK 65634322

www.kruiterkontakt.nl

esther@KruiterKontakt.nl

+31 648550254

 

Dank voor het lezen!

 

 

Privacy statement

 Esther Kruiter | 06 48 55 02 54