Kontakt voor organisaties

Kunnen medewerkers hun klanten nog wel zien? Of worden ze opgeslokt door het werk en de regels waaraan ze moeten voldoen? Hoe zijn de onderlinge verstandhoudingen in een team? Gunnen medewerkers zichzelf hun persoonlijke ontwikkeling en wordt dit gefaciliteerd?

De complexiteit en onvoorspelbaarheid neemt voor veel organisaties toe. Om daar goed op in te kunnen spelen moeten organisaties steeds wendbaarder en flexibeler worden. De kwaliteit van relaties met collega’s en externe belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Goede relaties bouw je door met oprechte aandacht in contact te zijn. Onderzoek wijst ook uit dat het bouwen en onderhouden van lange-termijnrelaties met alle belanghebbenden tot hogere prestaties (financieel en niet-financieel) van organisaties leidt.

Bij KruiterKontakt voor Organisaties ligt het accent op het ontwikkelen van duurzame relaties, het verbeteren van de dialoog en betrokkenheid van medewerkers, zodat organisaties effectiever worden.

KruiterKontakt verzorgt bewust geen standaard-trainingen of -programma’s. Bij echt contact gaat het namelijk om leeg luisteren, elkaar zien en van daaruit reageren. Dat leeft Esther ook voor in haar aanpak voor organisaties.

Begeleiding van teams

In een professioneel maatwerkprogramma van KruiterKontakt ontwikkelen medewerkers van uw organisatie hoe zij, door echt contact, betere en effectievere verbindingen kunnen maken met collega’s en partners.

De verschillen tussen mensen en hun achterliggende culturen in (multidisciplinaire) teams maken de uitdaging nog groter om elkaars taal begrijpen en gelijkwaardig met elkaar om te gaan.  Teamleden willen gezien en gehoord worden en erkenning krijgen. Dat vraagt om het oprecht willen begrijpen van de ander, maar ook om begrip van wat er met jou zelf gebeurt.

De echte uitdagingen in de praktijk worden altijd als uitgangspunt genomen. Bijna altijd biedt een goede dialoog de weg naar oplossingen. Esther kent als geen ander de patronen tussen klanten en professionele dienstverleners en professionele dienstverleners onderling. Zij reflecteert hier op haar unieke manier op.

Als intake loopt ze mee met bestuurders, managers en hulpverleners om met hen in allerlei situaties haar perceptie van wat er gebeurt tussen mensen te delen. Ze luistert en ziet. Zij vraagt en vraagt door. Allemaal om tot meer inzicht te komen.

 

Voorbeeld van programma's

“Contact maken is een beweging van de een naar de ander en weer terug naar jezelf.”

Vervolgens wordt er samen een programma gemaakt. Dat ligt op voorhand niet vast, maar voorbeelden van activiteiten in zo’n programma zijn:

  • Een muzikaal theater door en voor klanten en hun professionele dienstverleners;
  • Bijeenkomsten van groepjes van vijf collega’s om in een mooie rustige omgeving dieper door te praten over praktijkvoorvallen en situaties;
  • Sessies waarin collega’s zichzelf en elkaar beter leren kennen door middel van het inzichtelijk maken van gedragsvoorkeuren en de consequenties daarvan;
  • Zingen tussen paarden om teamprocessen duidelijker te krijgen en daarbinnen aspecten rondom veiligheid en het aangeven van grenzen te laten ervaren.
  • Dialoogcarrousel voor medewerkers en (externe) belanghebbenden

Het resultaat is dat het team meer klantgericht gaat werken vanuit realisme, zelfreflectie, verbondenheid, afstemming en professionaliteit.

VERDER PRATEN?

Individuele coaching

De basis voor het maken van echt contact met klanten en collega’s is zelfreflectie en inzicht. Leidinggevenden en medewerkers kunnen worden geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld om gezonde doorgroei mogelijk te maken of om uitval te voorkomen.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan om de mogelijkheden te verkennen. Als u kiest voor een intakeronde beslist u daarna of u door wilt gaan met het voorgestelde programma dat na de intakeronde zal worden gemaakt. Ook wij stemmen steeds op elkaar af.

VERDER PRATEN?

“Misschien moet je jezelf eerst tegenkomen voordat je het kunt zijn.”

Privacy statement

 Esther Kruiter | 06 48 55 02 54

Voorbeeld van programma's
Voorbeeld van programma's